Literatuur lijst

Hier staan gepubliceerde wetenschappelijke artikelen, die tot stand zijn gekomen met behulp van een subsidie van de Treub Maatschappij sinds 2015.

2021

Berghuis HWK, Veldkamp A, Adhityatama S, Hilgen SL, Sutisna I, Barianto DH, Pop EAL, Reimann T, Yurnaldi D, Ekowati DR, Vonhof HB, van Kolfschoten T, Simanjuntak T, Schoorl JM, Joordens JCA. 2021. Hominin homelands of East Java: Revised stratigraphy and landscape reconstructions for Plio-Pleistocene Trinil. Quaternary Science Reviews 260: 106912.

Bouman RW, Keβler PJA, Telford IRH, Bruhl JJ, Strijk JS, Saunders RMK, van Welzen PC. 2021. Molecular phylogenetics of Phyllanthus sensu lato (Phyllanthaceae): Towards coherent monophyletic taxa. Taxon 70(1): 72–98.

Brouwer RG, Zuidema PA, Chiriboga-Arroyo F, Guariguata MR, Kettle CJ, Ehrenberg-Azcárate F, Quaedvlieg J, García Roca MR, Corvera-Gomringer R, Vargas Quispe F, Jansen M. 2021. Establishment success of Brazil nut trees in smallholder Amazon forest restoration depends on site conditions and management. Forest Ecology and Management 498: 119575. doi: 10.1016/j.foreco.2021.119575

Hill CEL, Lymperaki MM, Hoeksema BW. 2021. A centuries-old manmade reef in the Caribbean does not substitute natural reefs in terms of species assemblages and interspecific competition. Marine Pollution Bulletin 169: 112576.

Huang H, Pérez-Pinedoa D, Morley RJ, Dupont-Nivet G, Philip A, Win Z, Aung DW, Licht A, Jardine PE, Hoorn C. 2021. At a crossroads: The late Eocene flora of central Myanmar owes its composition to plate collision and tropical climate. Review of Palaeobotany and Palynology 291: 104441.

Kaba M, de Fouw M, Deribe KS, Abathun E, Peters AAW, Beltman JJ. 2021. Palliative care needs and preferences of female patients and their caregivers in Ethiopia: A rapid program evaluation in Addis Ababa and Sidama zone. PLoS ONE 16(4): e0248738.

Pruesapan K, van Welzen PC. 2021. Two new species of Ilex (Aquifoliaceae) from Thailand. Thai Forest Bulletin 64(1): 66-72.

2020

Atria M, Eurlings M, Baker WJ, Dransfield J, van Welzen PC. 2020. Phylogenetic analysis of the Calamus javensis complex (Arecaceae: Calamoideae) in Malesia. Blumea 65(3): 205–211.

Burney DA, Andriamialison H, Andrianaivoarivelo RA, Bourne S, Crowley BE, de Boer EJ, Godfrey LR, Goodman SM, Griffiths C, Griffiths O, Hume JP, Joyce WG, Jungers WL, Marciniak S, Middleton GJ, Muldoon KM, Noromalala E, Pérez VR, Perry GH, Randalana R, Wright HT. 2020. Subfossil lemur discoveries from the Beanka Protected Area in western Madagascar. Quaternary Research 93: 187–203.

De Leeuw CA, Peijnenburg KTCA, Gillespie RG, Maas DL, Hanzawa N, Tuti Y, Toha AHA, Aji LP, Becking LE. 2020. First come, first served: Possible role for priority effects in marine populations under different degrees of dispersal potential. Journal of Biogeography 47(8): 1649-1662.

Gallois S, Heger T, van Andel T, Sonké B, Henry AG. 2020. From bush mangoes to bouillon cubes: Wild plants and diet among the Baka, forager-horticulturalists from Southeast Cameroon. Economic Botany 74(1): 46–58.

Gallois S, van Andel T, Heger T, Sonké B, Henry AG. 2020. Comparing apples and pears: the hidden diversity of Central African bush mangoes (Irvingiaceae). Economic Botany 74(2): 178–194.

García-Hernández JE, de Gier W, van Moorsel GWNM, Hoeksema, BW. 2020. The scleractinian Agaricia undata as a new host for the Caribbean coral gall crab Opecarcinus hypostegus at Bonaire, southern Caribbean. Symbiosis 81(3): 303–311.

Hoeksema BW, García-Hernández JE. 2020. Host-related morphological variation of dwellings inhabited by the crab Domecia acanthophora in the corals Acropora palmata and Millepora complanata (Southern Caribbean). Diversity 12(4): 143.

Hoeksema BW, García-Hernández JE, van Moorsel GWNM, Olthof G, ten Hove HA. 2020. Extension of the recorded host range of Caribbean Christmas tree worms (Spirobranchus spp.) with two scleractinians, a zoantharian, and an ascidian. Diversity 12(3): 115.

Jansen M, Anten NPR, Bongers F, Martínez-Ramos M, Zuidema PA. 2018. Towards smarter harvesting from natural palm populations by sparing the individuals that contribute most to population growth or productivity. Journal of Applied Ecology 55(4): 1682–1691.

Levis C, Peña-Claros M, Clement CR, Costa FRC, Alves RP, Ferreira MJ, Figueiredo CG, Bongers F. 2020. Pre-Columbian soil fertilization and current management maintain food resource availability in old-growth Amazonian forests. Plant Soil 450: 29–48.

Maas DL, Capriati A, Ahmad A, Erdmann MV, Lamers M, de Leeuw CA, Prins L, Purwanto, Putri AP, Tapilatu RF, Becking LE. 2020. Recognizing peripheral ecosystems in marine protected areas: A case study of golden jellyfish lakes in Raja Ampat, Indonesia. Marine Pollution Bulletin 151: 110700.

Montenegro J, Hoeksema BW, Santos MEA, Kise H, Reimer JD. 2020. Zoantharia (Cnidaria: Hexacorallia) of the Dutch Caribbean with historical distribution records from the Atlantic and one new species of Parazoanthus. Diversity 12(5): 190.

Muller E, de Gier W, ten Hove HA, van Moorsel GWNM, Hoeksema BW. 2020. Nocturnal predation of Christmas tree worms by a Batwing coral crab at Bonaire (Southern Caribbean). Diversity 12(12): 455.

Prazeres M, Morard R, Roberts TE, Doo SS, Jompa J, Schmidt C, Stuhr M, Renema W, Kucera M. 2020. High dispersal capacity and biogeographic breaks shape the genetic diversity of a globally distributed reef-dwelling calcifier. Ecology. and Evolution 10(12): 5976–5989.

Setiawan AW, Asdini S, Chikmawati T, van Welzen PC. 2020. Claoxylon (sect. Affinia) dipulvinum (Euphorbiaceae), a new species from the Moluccas, Indonesia. Taiwania 65(3): 348‒352.

van Welzen PC. 2020. Key to the families and genera of Malesian Euphorbiaceae in the wide sense. Blumea 65(1): 53–60.

van Welzen PC, Middleton DJ, Lindsay S. 2020. Flora of Singapore precursors, 21: New records of Euphorbiaceae for Singapore. Gardens’ Bulletin Singapore 72(2): 143-158.

Yu, RY, van Welzen PC. 2020. Historical biogeography of Trigonostemon and Dimorphocalyx (Euphorbiaceae). Botanical Journal of the Linnean Society 192(2): 333–349.

Yu, RY, Agoo EMG, Callado JR, van Welzen PC. 2020. Taxonomic notes on Trigonostemon (Euphorbiaceae) in the Philippines. Blumea 65(1): 12–24.

Yu, RY, van Welzen PC. 2020. A taxonomic revision of Trigonostemon (Euphorbiaceae) outside Malesia. Blumea 65(1): 25–52.

Yu, RY, Slik FJE, van Welzen PC. 2020. Molecular phylogeny of Trigonostemon and its relatives (Euphorbiaceae). Taxon 68(5): 918–936.

2019

Bähr S, van der Meij SET. 2019. Red fluorescence in symbiotic coral-dwelling gall crabs. Galaxea, Journal of Coral Reef Studies 21: 27–28.

Bouman RW, Kessler PJA, van Welzen PC. 2019. Lectotypification and amended description of Phyllanthus (Phyllanthaceae) species described by Koorders from Sulawesi, Indonesia. Reinwardtia 18(2): 97–103.

Cámara-Leret R, Raes N, Roehrdanz P, De Fretes Y, Heatubun CD, Roeble L, Schuiteman A, van Welzen PC, Hannah, L. 2019. Climate change threatens New Guinea’s biocultural heritage. Science Advances 5: eaaz1455.

Chantarasuwan B, Sungkaew S, Pruesapan K, Baas P, van Welzen PC. 2019. Ficus pongumphaii (Moraceae), a new species from Thailand, compared with the ambiguous species F. talbotii. Blumea 64(2): 108‒114.

Hendriks KP, Alciatore G, Schilthuizen M, Etienne RS. 2019. Phylogeography of Bornean land snails suggests long-distance dispersal as a cause of endemism. Journal of Biogeography 46(5): 932–944.

Hoeksema BW, Hiemstra AF, Vermeij MJA. 2019. The rise of a native sun coral species on southern Caribbean coral reefs. Ecosphere 10(11): e02942.

Huisman SN, Bush MB, McMichael CNH. 2019. Four centuries of vegetation change in the mid-elevation Andean forests of Ecuador. Vegetation History and Archaeobotany 28(6): 679–689.

Jansen M, Zuidema PA, van Ast A, Bongers F, Malosetti M, Martínez-Ramos M, Juan Núñez-Farfán J, Anten NPR. 2019. Heritability of growth and leaf loss compensation in a long-lived tropical understorey palm. PLoS ONE 14(5): e0209631.

Kartonegoro A, Hovenkamp P, van Welzen PC. 2019. A taxonomic revision of Macrolenes (Melastomataceae). Gardens’ Bulletin Singapore 71(1): 185–241.

Maas PJM, Westra LYTh, Chatrou LW, Verspagen N, Rainer H, Zamora NA, Erkens RHJ. 2019. Twelve new and exciting Annonaceae from the Neotropics. PhytoKeys 126: 25–69.

Matysova P, Booi M, Crow MC, Hasibuan F, Putri Perdono A, van Waveren IM, Donovan SK. 2018. Burial and preservation of a fossil forest on an Early Permian (Asselian) volcano (Merangin River, Sumatra, Indonesia). Geological Journal 53(5): 2352–2370.

Middleton DJ, Armstrong K, Baba Y, Balslev H, Chayamarit K, Chung RCK, Conn BJ, Fernando ES, Fujikawa K, Kiew R, Luu HT, Mu Mu Aung, Newman MF, Tagane S, Tanaka N, Thomas DC, Tran TB, Utteridge TMA, van Welzen PC, Widyatmoko D, Yahara Y, Wong KM. 2019. Progress on Southeast Asia’s Flora projects. Gardens’ Bulletin Singapore 71(2): 267–319.

Telford IHR, Pruesapan K, van Welzen PC, Bruhl JJ. 2019. Morphological and molecular data show an enlarged tropical Australian radiation in Synostemon (Phyllanthaceae, Phyllantheae) previously concealed by heteromorphic species concepts.Australian Systematic Botany 32(2–3): 146–176.

Verwijs JIM, Bouman RW, van Welzen PC. 2019. A taxonomic revision of Phyllanthus subgenus Macraea (Phyllanthaceae). Blumea 64(3): 231–252.

Yu, RY, van der Ham R, van Welzen PC. 2019. Pollen morphology of Trigonostemon and its relatives (Euphorbiaceae). Grana 58(2): 114–128.

2018

Boyko CB, van der Meij SET. 2018. A trifecta of Swiftian symbioses: Stony corals, gall crabs and their parasites (Scleractinia; Brachyura: Cryptochiridae; Isopoda: Epicaridea and Cirripedia: Rhizocephala). Zoological Journal of the Linnean Society 184(2): 304–329.

Jansen M, Anten NPR, Bongers F, Martínez-Ramos M, Zuidema PA. 2018. Towards smarter harvesting from natural palm populations by sparing the individuals that contribute most to population growth or productivity. Journal of Applied Ecology 55(4): 1682–1691.

Leliaert F, Payo DA, Gurgel CFD, Schils T, Draisma SG, Saunders G, Kamiya M, Sherwood AR, Lin S-M, Huisman JM, Le Gall L, Anderson RJ, Bolton JJ, Mattio L, Zubia M, Spokes T, Vieira C, Coppejans E, D’hondt S, Verbruggen H, De Clerck O. 2018. Patterns and drivers of species diversity in the Indo-Pacific red seaweed Portieria. Journal of Biogeography 45(10): 2299–2313.

Lim RCJ, Lindsay S, Middleton DJ, Ho BC, Leong PKF, Niissalo MA, van Welzen PC, Esser H-J, Ganesan SK, Lua HK, Johnson DM, Murray NA, Leong-Škorničková J, Thomas DC, Ibrahim A. 2018. New records and rediscoveries of plants in Singapore. Gardens’ Bulletin Singapore 70(1): 67–90.

Maas DL, Prost S, Bi K, Smith LL, Armstrong EE, Aji LP, Toha AHA, Gillespie RG, Becking LE. 2018. Rapid divergence of mussel populations despite incomplete barriers to dispersal. Molecular Ecology 27(7): 1556–1571.

Magwé-Tindo J, Wieringa JJ, Sonké B, Zapfack L, Vigouroux Y, Couvreur TLP, Scarcelli N. 2018. Guinea yam (Dioscorea spp., Dioscoreaceae ) wild relatives identified using whole plastome phylogenetic analyses. Taxon 67(5): 905–915.

Rodríguez MA, Angueyra A, Cleef AM, van Andel T. 2018. Ethnobotany of the Sierra Nevada del Cocuy-Güicán: climate change and conservation strategies in the Colombian Andes. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 14: 34.

Ruchisansakun S, Suksathsan P, van der Niet T, Smets EF, Saw-Lwin, Janssens SB. 2018. Three new species of Impatiens (Balsaminaceae) from Myanmar. Phytotaxa 338(1): 63–74.

Santodomingo N, Becking LE. 2018. Unravelling the moons: review of the genera Paratetilla and Cinachyrella in the Indo-Pacific (Demospongiae, Tetractinellida, Tetillidae). ZooKeys 791: 1–46.

Schilthuizen M, Perreau M, Njunjić I. 2018. A review of the Cholevinae from the island of Borneo (Coleoptera, Leiodidae). ZooKeys 777: 57–108.

van der Meij SET, Benzoni F, Berumen ML, Naruse T. 2018. New distribution records of the gall crab Opecarcinus cathyae van der Meij, 2014 (Decapoda: Brachyura: Cryptochiridae) from the Red Sea, Maldives and Japan. Marine Biodiversity 48(3): 1611–1613.

van der Meij SET, Draisma SGA, Waheed Z. 2018. Multiple observations of the sea anemone Phyllodiscus semoni Kwietniewski, 1897 (Actiniaria: Aliciidae) from Sabah, Borneo represent first records for Malaysia. Regional Studies in Marine Science 18: 135–138.

van der Sleen P, Albert JS. 2018. Field Guide to the Fishes of the Amazon, Orinoco & Guianas. Princeton University Press, New Jersey.

van Waveren IM, Booi M, Crow MJ, Hasibuan F, Van Konijnenburg-Van Cittert JHA, Putri Perdono A, Schmitz MD, Donovan SK. 2018. Depositional settings and changing composition of the Jambi palaeoflora within the Permian Mengkarang Formation (Sumatra, Indonesia). Geological Journal 53(6): 2969–2990.

van Welzen PC. 2018. The genus Baliospermum (Euphorbiaceae) in Malesia. Blumea 63(2): 125–129.

Yu, R-Y, van Welzen PC. 2018. A taxonomic revision of Trigonostemon (Euphorbiaceae) in Malesia. Blumea 62(1): 178-229.

2017

Atria M, van Mil H, Baker WJ, Dransfield J, van Welzen PC. 2017. Morphometric Analysis of the Rattan Calamus javensis Complex (Arecaceae: Calamoideae). Systematic Botany 42(3): 494-506.

Gabriel D, Draisma SG, Schmidt WE, Schils T, Sauvage T, Maridakis C, Fredirico D, Harris JD, Fredericq S. 2017. Beneath the hairy look: the hidden reproductive diversity of the Gibsmithia hawaiiensis complex (Dumontiaceae, Rhodophyta). Journal of Phycology 53(6): 1171–1192.

Guo X, Hoekstra PH, Tang CC, Thomas DC, Wieringa JJ, Chatrou LW, Saunders RMK. 2017. Cutting up the climbers: evidence for extensive polyphyly in Friesodielsia (Annonaceae) necessitates generic realignment across the tribe Uvarieae. Taxon 66(1): 3–19.

Jansen M, Anten NPR, Bongers F, Martínez-Ramos M, Gavito ME, Zuidema PA. 2017. Explaining long-term inter-individual growth variation in plant populations: persistence of abiotic factors matters. Oecologia 185(4): 663–674.

Luning S, Pijpers R. 2017. Governing access to gold in Ghana: in-depth geopolitics on mining concessions. Africa 87(4): 758–779.

Mesman J., Minter T., Angnged A., Cissé IAH, Salali GD, Migliano AB. 2017. Universality without uniformity: A culturally inclusive approach to sensitive responsiveness in infant caregiving. Child Development 89(3): 837–850.

Reijnen BT, van der Meij SET. 2017. Coat of many colours–DNA reveals polymorphism of mantle patterns and colouration in Caribbean Cyphoma Röding, 1798 (Gastropoda, Ovulidae). PeerJ 5: e3018.

Ruchisansakun S, Suksathsan P, van der Niet T, Smets EF, Saw-Lwin, Janssens SB. 2017. Impatiens tanintharyiensis (Balsaminaceae), a new species from southern Myanmar. Phytotaxa 296(2): 171–179.

van der Meij SET. 2017. The coral genus Caulastraea Dana, 1846 (Scleractinia, Merulinidae) as a new host for gall crabs (Decapoda, Cryptochiridae), with the description of Lithoscaptus tuerkayi sp. nov. Crustaceana 90(7–10): 1027–1038.

van der Meij SET, Reijnen BT, Reimer JD. 2017. Observations of coral-dwelling gall crabs (Cryptochiridae) in the intertidal zone of Odo Beach (Okinawa, Japan). Fauna Ryukyuana 37: 7–9.

2016

Becking LE, de Leeuw CA, Knegt B, Maas DL, de Voogd NJ, Suyatna I, Peijnenburg KT. 2016. Highly divergent mussel lineages in isolated Indonesian marine lakes. PeerJ 4: e2496.

Gabriel D, Draisma SGA, Sauvage T, Schmidt WE, Schils T, Lim PE, Harris DJ, Fredericq S. 2016. Multilocus phylogeny reveals Gibsmithia hawaiiensis (Dumontiaceae, Rhodophyta) to be a species complex from the Indo-Pacific, with the proposal of G. eilatensis sp. nov. Phytotaxa 277(1): 1–20.

Mesman J, Minter T, Angnged A. 2016. Received sensitivity: adapting Ainsworth’s scale to capture sensitivity in a multiple-caregiver context. Attachment & Human Development 18(2): 101–114.

van der Ent E, Hoeksema BW, de Voogd NJ. 2016. Abundance and genetic variation of the coral-killing cyanobacteriosponge Terpios hoshinota in the Spermonde Archipelago, SW Sulawesi, Indonesia. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 96(2): 453–463.

van der Sande MT, Arets EJ, Peña-Claros M, de Avila AL, Roopsind A, Mazzei L, Ascarrunz N, Finegan B, Alarcón A, Siani AC, Licona JC, Ruschel A, Toledo M, Poorter L. 2016, Old-growth Neotropical forests are shifting in species and trait composition. Ecological Monographs 86(2): 228–243.

van der Meij SET, Nieman AM. 2016. Old and new DNA unweave the phylogenetic position of the eastern Atlantic gall crab Detocarcinus balssi (Monod, 1956) (Decapoda: Cryptochiridae). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 54(3): 189–196.

van Tienderen KM, van der Meij SET. 2016. Occurrence patterns of coral-dwelling gall crabs (Cryptochiridae) over depth intervals in the Caribbean. PeerJ 4: e1794.

2015

van der Meij SET. 2015. Rediscovery of Fizesereneia tholia Kropp, 1994 (Decapoda: Cryptochiridae). Crustaceana 88(6): 741–745.

van der Meij SET, van Tienderen KM, Hoeksema BW. 2015. A mesophotic record of the gall crab Opecarcinus hypostegus from a Curaçaoan reef. Bulletin of Marine Science 91(2): 205–206.