ANBI status

We beschikken over een ANBI status omdat wij een algemeen nut beogende instelling zijn. Hieronder staan de relevante document, die beschikbaar horen te zijn i.v.m. deze status. Vanwege deze status wordt er geen enkele beloning uitgekeerd voor het werk bij onze vereniging.

RSIN nummer

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer van de Treub-Mij. is 8161.03.471

Actueel beleidsplan

Hier vindt u het hoofdlijnen actueel beleidsplan (2019-2021).

Jaarrekening

Hier staan de jaarrekeningen van 2018 en 2019.

Actueel verslag uitgevoerde activieiten

Hier staat de lijst met alle toegekende subsidies sinds 2011.