Subsidie-aanvragen

Criteria en Procedure:

Onderzoekvoorstellen moeten voldoen aan de volgende criteria:

Er zijn twee subsidierondes per kalenderjaar. Deadlines voor het indienen van reguliere aanvragen zijn 1 maart en 1 oktober; voor onderzoek verricht door MSc-studenten 1 maart, 1 juni, 1 september, 1 december.

  • Het onderzoek wordt verricht in de tropen1.
  • De aanvrager (zelf uitvoerder of direct bij het onderzoek betrokken begeleider) is gepromoveerd en primair verbonden aan een Nederlands instituut. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de aanvrager, een promovendus of een MSc student. De betrokkenheid van de aanvrager moet aantoonbaar zijn, bijvoorbeeld aan de hand van eigen publicaties.
  • Het moet tijdig zijn ingediend (twee deadlines per jaar; voor MSc-studenten vier per jaar).
  • Er zijn geen beperkingen in onderzoekdisciplines en onderwerpen.
  • De gevraagde subsidie dient primair ter bekostiging van het uitvoeren van veldwerk in de tropen met als doel het verzamelen van data (waarnemingen, metingen, interviews, fotografie, filmen, geluidsopnamen, het nemen van monsters, etc.). Hiervoor moeten de daarvoor geldende internationale en lokale regels en wetten worden gevolgd.
  • Het maximale budget dat aangevraagd kan worden is E 700,- voor MSc-studenten.

¹) Verblijf van onderzoekers uit de tropen die naar Nederland komen voor scholing, laboratoriumanalyses of het uitwerken van gegevens wordt niet gefinancierd.

Subsidieaanvraagformulier

English version of grant proposal form