Doelstellingen en Activiteiten

Het doel van de Treub-Maatschappij is het bevorderen van fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek in tropische gebieden. Getracht wordt dit doel te bereiken door:

  • Het verlenen van subsidies voor onderzoek door afgestudeerde onderzoekers (niet voor congresbezoek) tot een maximum van €2.000 per project. Nadruk ligt op dataverzameling door middel van veldonderzoek.
  • Incidenteel worden grotere bedragen voor multidisciplinaire exploratie in de tropen verstrekt met een maximum van €5.000.
  • Het verlenen van subsidies voor onderzoek door MSc studenten tot een maximum van €700 per student. Per aanvrager wordt jaarlijks niet meer dan één MSc-project gehonoreerd.
  • Het instellen en bekostigen van bijzondere Treub-leerstoelen aan Nederlandse Universiteiten. Er is thans één zo’n leerstoel: Biogeografie aan de Universiteit van Leiden (de z.g. Ornsteinleerstoel).
  • Het organiseren van bijeenkomsten met lezingen over onderzoek in de tropen.
  • Informatieverstrekking over door de Treub-Mij gesubsidieerd onderzoek aan leden, donateurs en andere geïnteresseerden via deze website.De Treub-Mij beheert een kapitaal dat is opgebouwd door nalatenschappen en schenkingen en besteedt, afhankelijk van de inkomsten, rond de €15.000-20.000 per jaar aan het nastreven van haar doelstellingen. Het overgrote deel van de uitgaven betreft subsidies voor dataverzameling in de tropen.

vlinder