De vereniging

De Treub-Maatschappij (genoemd naar Melchior Treub, groot plantkundige en Directeur treubvan ’s-Lands Plantentuin te Buitenzorg – de huidige Kebun Raya Indonesia te Bogor) werd in 1890 opgericht als “Maatschappij ter bevordering van het Natuurkundig Onderzoek in de Nederlandsche Koloniën”. In the eerste helft van de vorige eeuw was de Treub-Maatschappij (mede-)organisator van tal van expedities in Indonesië, Suriname en de Antillen en verleende zij steun aan wetenschappelijke publicaties zoals de serie Nova Guinea en de resultaten van de Snellius en de Siboga expedities. Na de Tweede Wereldoorlog richtte de Treub-Maatschappij zich vooral op het subsidiëren van onderzoek in de tropen, het instellen van bijzondere leerstoelen op het gebied van tropische onderzoeksdisciplines in Nederland, en het organiseren van wetenschappelijke vergaderingen.